Blüten 1 Garten/ 2012/ 60 x 60 cm/ Acryl, Papier, Holz

Blüten Garten/ Haus 4/ 2013/ je 30 x 40 cm/ Acryl, Papier, Holz

Haus 7/ 2013/ 60 x 50 cm/ Acryl, Papier, Holz

Haus 3, 8, 9/ 2014/ je 40 x 30 cm/ Acryl, Papier, Holz

Garten 1, 2, 3/ 2013/ je 40 x 30 cm/ Acryl, Papier, Holz

Wind/ 2012/ 70 x 70 cm/ Acryl, Papier, MDF